Budowa ogrodu

Budowa ogrodu

Etapy budowania ogrodu:

– przygotowanie terenu (porządkowanie i czyszczenie)

– roboty ziemne (równanie i kształtowanie terenu)

– budowa systemu odprowadzenia i rozsączania wody deszczowej

– rozprowadzenie instalacji oświetlenia

– budowa rabat

– wyznaczenie ścieżek

– budowa tarasów

– budowa ścieżek (żwirowych, kamiennych, płyty betonowe, itd.)

– budowa obrzeży (Eko-bord, kostka, kamień, itd.)

– budowa systemu automatycznego nawadniania

– zakładanie siatki przeciw kretom

– nawiezienie ziemi urodzajnej

– zakładanie trawnika z rolki

– zakładanie trawnika z siewu

– montaż agrowłókniny przeciwchwastowej

– sadzenie roślin

– montaż linii  kroplującej

– korowanie rabat lub wypełnianie żwirem

– montaż elementów małej architektury oraz altan

– montaż oświetlenia

– porządkowanie terenu

– odbiór końcowy ogrodu