Modernizacja ogrodu

Jak przebiega modernizacja ogrodu?

Krok 1: wizyta poglądowa, mająca na celu pobranie wymiarów, ocenę roślinności oraz ocenę stanu wcześniej zastosowanych materiałów a także ocenę warunków glebowych i inwentaryzację zieleni.

Krok 2: ustalenie prac wchodzących w zakres modernizacji oraz dobór kolorystyki.

Krok 3: prace w terenie – zabezpieczenie roślinności pozostającej w ogrodzie,  ewentualna wymiana darni, nawiezienie lub dowiezienie ziemi urodzajnej.

Krok 4: założenie systemu automatycznego nawodnienia (opcja)

Krok 5: instalacja oświetlenia (opcja)

Krok 6: przebudowa ogrodu według ustaleń.